насловна | вест:


10.04.2023.


СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА

РАДНО АНГАЖОВАНИХ У "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. У 2023. ГОДИНИ

 

На основу Одлуке генералног директора о организовању и спровођењу спортских такмичења у 2023. години, решења о именовању чланова Организационог одбора и Плана и програма спортских такмичења, дана 10.04.2023. године одржана је седница Организационог одбора.

 

Према Плану и програму спортска такмичења спровешће се у периоду април-јун 2023. године, и то:

 • први ниво такмичења спровешће се у току априла месеца;

 • други, односно регионални ниво у току маја месеца;

 • финални ниво у периоду од 08.06. до 11.06.2023. године.

Први ниво спортских такмичења спроводи се у организацији синдикалних организација репрезентативних синдиката.

 

Сви заинтересовани запослени и радно ангажовани који желе да учествују у такмичењима могу се пријавити најкасније до 18. априла, а за слање пријава и детаљније информације у вези првог нивоа такмичења могу се обратити следећим регионалним представницима репрезентативних синдиката, и то:

 

РЕГИЈА БЕОГРАД

 1. Саша Пантић, 064/651-4299, sasapa@telekom.rs

 2. Перица Курћубић, 064/651-3621, pericak@telekom.rs

 3. Жељко Петковић, 064/651-2699, zeljkopet@telekom.rs

 4. Драган Јовић, 064/651-3064, draganjovi@telekom.rs 

РЕГИJA КРАГУЈЕВАЦ

 1. Бранислав Грандов, 064/653-2007, branislavgra@telekom.rs

 2. Иван Стевић, 064/653-2434, ivanste@telekom.rs

 3. Будимир Милојевић, 064/653-1044, budimir@telekom.rs

 4. Зоран Албић, 064/653-1155, zoranalb@telekom.rs

РЕГИJA НИШ

 1. Слободанка Каменовић, 064/654-1070, slobodankak@telekom.rs

 2. Братислав Јовановић, 064/654-1630, bratislavjo@telekom.rs

 3. Иван Стаменковић, 064/614-1118, ivanstame@telekom.rs

 4. Зоран Стефановић, 064/654-2010, zoranstef@telekom.rs

РЕГИJA НОВИ САД

 1. Борислав Петровић, 064/652-2080, borislavpet@telekom.rs

 2. Горан Букорац, 064/652-2606, goranbuk@telekom.rs

 3. Дејан Батрићевић, 064/652-1844, dejanba@telekom.rs

 4. Александар Батос, 064/652-1400, aleksandarba@telekom.rs

Пријаву за учествовање у такмичењу можете преузети овде

Напомена: Молимо да у пријави посебно назначите статус запосленог ("Телеком Србија" а.д. или Агенција "Sequester employment")

 

Сва неопходна акта за спровођење спортских такмичења у "Телеком Србија" а.д. у 2023. години, можете погледати на интерном порталу»