ПОГОДНОСТИ

СУБВЕНЦИОНИСАНО ЛЕТОВАЊЕ 2024

Чланови синдиката имају могућност да искористе право на субвенцију за аранжмане туристичке агенције "MobiLitas" из понудe агеције "Лето 2024" у Грчкој (Paralia, Olympic beach, Leptokaria, Nei pori, Polihrono, Hanioti, Pefkohori) наведене аранжмане погледајте на сајту https://mobilitastravel.rs/

Тек када члан Синдикатa Телекома "Србија" достави оригинал оверену административну забрану (у два примерка) и потписан обрачун добијен од агенције (у два примерка) Синдикату Телекома "Србија", одобриће му се субвенција.

СУБВЕНЦИЈА

За туристичке аранжмане агенције "MobiLitas" у Грчкој (Paralia, Olympic beach, Leptokaria, Nei pori, Polihrono, Hanioti, Pefkohori) са поласцима у периоду од 20.06.2024. до 20.08.2024., Синдикат Телекома "Србија" даје субвенцију у износу од 10.000,00 динара (5.000,00 по члану синдиката и 5.000,00 по аранжману).

За туристичке аранжмане на истим дестинацијам са поласцима пре 20.06.2024. и после 20.08.2024., Синдикат Телекома "Србија" даје субвенцију у износу од 5.000,00 динара по сваком пријављеном члану нашег синдиката и попуст од 10% цене аранжмана.

Цена укупног аранжмана биће умањена за поменути износ субвенције, а на остатак износа аранжмана стављаће се административна забрана до 15.10.2024.

Напомена: Напомена: Ако члан синдиката користи посебне попусте, снижену цену или погодности које агенција даје у оквиру специјалних понуда (first/last minute и слично) остварује право на субвенцију по члану синдиката у висини од 5.000,00 динара. Приликом закључења уговора/обрачуна чланови синдиката морају да саопште Агенцији да ли су се одлучили за специјалне погодности или за субвенцију у пуном износу.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање целокупног аранжмана је на једнаке месечне рате преко платног списка, без камате, закључно са 15.10.2024.

Курс евра за обрачун аранжмана је средњи курс НБС.

Образац административне забране можете преузети овде (административна забрана за туристичку агенцију "MobiLitas"):
- за раднике Телекома »,
- за раднике Телуса » и
- за раднике Work and Care »