ПОГОДНОСТИ

СУБВЕНЦИОНИСАНО ЛЕТОВАЊЕ 2024

Чланови синдиката имају могућност да искористе право на субвенцију за аранжмане туристичке агенције VIVA Travel Agency из понудe агенције "Летовање 2024" и "Метрополе 2024", који се односе на период од 01.05.2024. до 31.10.2024. године, наведене аранжмане погледајте на сајту www.vivatravel.rs

Тек када члан Синдикатa Телекома "Србија" достави оригинал оверену административну забрану (у два примерка) и потписан обрачун добијен од агенције (у два примерка) Синдикату Телекома "Србија", одобриће му се субвенција.

СУБВЕНЦИЈА

За туристичке аранжмане агенције VIVA Travel Agency Синдикат Телекома "Србија" даје субвенцију у износу од 10.000,00 динара (5.000,00 по члану синдиката и 5.000,00 по аранжману) за туристичке аранжмане на следећим дестинацијама:

  • Грчка авионом, уколико је аранжман у организацији Агенције;
  • Турска авионом/аутобусом, уколико је аранжман у организацији Агенције;
  • Египат авионом, уколико је аранжман у организацији Агенције;
  • Италија: Сицилија, Соренто – авионом, уколико је аранжман у организацији Агенције;

За туристичке аранжмане агенције VIVA Travel Agency у Грчкој са аутобуским или сопственим превозом (понуде које се односе на Грчку аутобусом) са поласцима од 20.06.2024. до 30.08.2024. године, Синдикат Телекома "Србија" даје субвенцију у износу од 10.000,00 динара (5.000,00 по члану синдиката и 5.000,00 по аранжману).

За одређене туристичке аранжмане агенције VIVA Travel Agency Синдикат Телекома "Србија" даје субвенцију у износу од 5.000,00 динара по сваком пријављеном члану нашег синдиката и попусте у зависности од дестинације и то:

  • Грчка аутобусом или сопственим превозом (понуде које се односе на Грчку аутобусом) са поласцима пре 20.06.2024. и после 30.08.2024. године – попуст у висини од 10% цене субвенционисаног аранжмана
  • све остале понуде за „Летовање 2024“ објављене на сајту Агенције, које нису посебно наведене у овој вести - попуст у висини од 7% цене субвенционисаног аранжмана;
  • "Метрополе" поласци током целе 2024. године - попуст у висини од 10% цене аутобуског аранжмана и попуст у висини од 7% цене авионског аранжмана, с тим да се попусти обрачунавају и на аранжмане без субвенције.

Цена укупног аранжмана биће умањена за поменути износ субвенције, а на остатак износа аранжмана стављаће се административна забрана до 15.03.2025., осим из понуде „Метрополе 2024“ које се могу платити у највише 6 (шест) једнаких месечних рата.

Напомена: Ако члан синдиката користи посебне попусте, снижену цену или погодности које агенција даје у оквиру специјалних понуда (first/last minute и слично) остварује право на субвенцију по члану синдиката у висини од 5.000,00 динара. Приликом закључења уговора/обрачуна чланови синдиката морају да саопште Агенцији да ли су се одлучили за специјалне погодности или за субвенцију у пуном износу.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање целокупног аранжмана је на једнаке месечне рате преко платног списка, без камате, закључно са 15.03.2025. године, осим из понуде „Метрополе 2024“ које се могу платити у највише 6 (шест) једнаких месечних рата.

Курс евра за обрачун аранжмана је средњи курс НБС.

Образац административне забране можете преузети овде (административна забрана за туристичку агенцију VIVA Travel Agency):
- за раднике Телекома »,
- за раднике Телуса » и
- за раднике Work and Care »