ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

РАНИЈЕ ОДЛУКЕ


Одлуке из текуће, 2021. године, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

2020. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2019. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2018. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2017. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2016. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2015. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2014. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2013. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2012. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2011. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2010. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2009. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2008. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2007. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2006. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2005. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2004. година, месец: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12